Rup «centrum» van Saint-Georges-sur-Meuse

Saint-Georges-sur-Meuse

Verwezenlijking van het RUP « Centrum » (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) van de gemeente Saint-Georges-Sur-Meuse, ter herziening van het Luikse gewestplan om het verlies van geluidszones in verband met de ontwikkeling van de luchthaven van Bierset te compenseren.

Het structureren en versterken van de buurten dicht ij het centrum was een prioriteit van de hierna gedefinieerde opties :

  • De centraliteit van de dorpskern bevorderen en versterken,
  • De nieuwe wijken op deze dorpskern inhaken,
  • Een nieuw netwerk, vooral voor zachte mobiliteit, creëren,
  • Zorgen voor een aangepaste mobiliteit naar de dorpskern en naar nieuwe wijken,
  • De versnellende verstedelijking beheersen,
  • Zorgen voor een goede harmonie met de bestaande situatie,
  • Een weloverwogen diversiteit van activiteiten op lokale schaal ontwikkelen, met het oog op duurzame ontwikkeling.
  • De algemene kwaliteit van het landschap en de omgevingsruimte versterken,
  • Bestaande en toekomstige bebouwde ruimtes integreren,
  • Groene ruimten en openbare ruimten integreren, evenals gebieden met ecologisch potentieel zoals watergebieden.

Beelden: Quadra Architecture & Management.

Copyright © 2021 QUADRA Architecture & Management • Website créé par Zzam