Stedenbouw


Dankzij haar ruime ervaring in projectontwikkeling op complexe locaties heeft QUADRA zich gespecialiseerd in bouwgrondopwaardering voor eigenaars en projectontwikkelaars, vaak ook in nauwe samenwerking met notarissen en landmeters.

Dankzij de officiele erkenning verkregen van het Waalse Gewest voor de ontwikkeling van het Plaatselijk stedenbouwkundige beleidsonwikkelingsplan (S.O.L.) is QUADRA een geloofwaardige partner geworden voor de gemeenten en de verschillende stedenbouwkundige diensten, door onder andere de kenmerken van duurzame ontwikkeling te integreren op economisch, milieu en sociaal gebied.

In haar stedenbouwkundige projecten besteedt QUADRA een bijzondere aandacht aan het ontwikkelen van realistische plannen door vanaf het begin rekening te houden met architecturale eisen.

Copyright © 2021 QUADRA Architecture & Management • Website créé par Zzam