Management


Als uitgangspunt stellen we een ​​"team van specialisten" samen dat specifiek aangepast is aan de eisen en de schaal van het project, om efficiënt tegemoet te komen aan de doelstellingen van onze klanten.

Het komt er dus op aan de nodige multidisciplinaire synergieënte creëren die de ontwikkeling van geschikte en geoptimaliseerde bouwconcepten mogelijk maken, om te beantwoorden aan de specifieke gereglementeerde technische prestaties door de locatie geëist, en vervolgens het ontwerpproces te coördineren. Om dit te bereiken organiseert QUADRA een essentiële open en constructieve dialoog met alle partners, maar ook met de gemeenten en de talrijke betrokken administraties.

Copyright © 2021 QUADRA Architecture & Management • Website créé par Zzam