Presentatie van ons architectenbureau QUADRA


Sinds 30 jaar ontwikkelt het bureau “QUADRA Architecture & Management” in België en Nederland woonwijken, rusthuizen en servicewoningen, evenals bedrijven en allerhande zeer gediversifieerde projecten. Onze sterke punten zijn projecten die Architectuur, Stedenbouw en Projectmanagement combineren.

Vertrouwen


Ons doel is actuele, duurzame en realistische projecten te creëren, waar het aangenaam leven is.

Het QUADRA-team bestaat voornamelijk uit architecten en stedenbouwkundigen, maar integreert en coördineert voor elk project de specialiteiten van Ingenieurs stabiliteit en speciale technieken, Landschapsarchitecten, Studiebureaus wegen en infrastructuur, evenals Studiebureaus milieu-effectrapportage, EPB-verantwoordelijken en een Veiligheidscoördinator,... om projecten te presenteren die coherent zijn en geïntegreerd in hun omgeving.

In nauwe samenwerking met zijn klanten en projectontwikkelaars zorgt QUADRA tijdens het ontwerpproces voor een constructieve dialoog met de steden, gemeenten en diverse betrokken overheidsdiensten, steeds met alle respect voor de omwonenden. Zodra de vergunning verkregen is, streeft QUADRA ernaar om tijdens de werf een proactieve samenwerking met de bouwbedrijven tot stand te brengen, en toezicht uit te oefenen op de kwaliteit van de werken tot aan de opleveringen.

Dankzij deze manier van werken hebben opdrachtgevers een vertrouwensrelatie met QUADRA opgebouwd, die nu het genoegen heeft te mogen genieten van een trouw cliënteel.

Het resultaat is het creëren van plekken waar het aangenaam leven is, van projecten waarbij iedereen wint!

Copyright © 2021 QUADRA Architecture & Management • Website créé par Zzam