Opwaardering


U bezit een complex stuk grond in een bouwzone, een braakliggend terrein, een verlaten industrieterrein of een oud vervallen gebouw…. en u stelt zich vragen over de mogelijke nieuwe ontwikkeling met nieuwe functies….
Hoe een nieuw project creëren dat voor de gemeente en de verschillende betrokken administraties aanvaardbaar is, dat uw eigendom zal opwaarderen en interessant kan zijn voor projectontwikkelaars?

Het ontwikkelen van een Toekomstproject dat het potentieel van de locatie optimaal benut, binnen een kader dat toelaat de nodige vergunningen te verkrijgen rekening houdend met de huidige complexe milieuregelgeving, is ons dagelijks werk. Dit in nauwe samenwerking met gespecialiseerde bureaus indien nodig.
Het doel is om voor alle partijen "win-win"-oplossingen te vinden zodat de eigenaar zijn grond aan de beste voorwaarden kan verkopen!

U bent van harte welkom in ons QUADRA Bureau voor een vrijblijvende eerste informatie.

Valorisation de terrain - Quadra architecture & Management

Copyright © 2021 QUADRA Architecture & Management • Website créé par Zzam