Projecten Bureau   Contact   FR - NL
 
 
Stedelijke projecten - Stadsvernieuwing
Stedelijke projecten
Stadsvernieuwing
 
Bejaardentehuizen
Serviceflatgebouwen
 
Woonwijken
Woningen
 
Projectontwikkeling Verkavelingen
 
Stedenbouw Wijkontwikkeling
 
Kantoren
Bedrijven
 
Renovaties
 
Openbare gebouwen
Scholen
< Vorige 't Veldje - Eijsden NL
 
 
Centrumplan
 
Locatie Eijsden NL
Opdrachtgever Gemeente Eijsden en Wooningstichting Servatius (NL)
Programma 124 woningen van diverses types (o.a. seniorenwonigen), ontmoetingsplein, groen voorzienningen, infrasructuur
Opdracht Stedenbouw, landschap en architectuurconcept, in overleg met buurtcomité, beeldkwaliteitsplan
I.S.M. Horizontaal
Bijzonderheden PPS, selectie procedure
  Artikels 1
 
QUADRA | SITEMAP | © COPYRIGHT | Stedelijke projecten - Stadsvernieuwing | Bejaardentehuizen - Serviceflatgebouwen
Projectontwikkeling - Verkavelingen | Woonwijken - Woningen | Kantoren - Bedrijven
Stedenbouw - Wijkontwikkeling | Renovaties | Openbare gebouwen - Scholen