Projecten Bureau   Contact   FR - NL
 
 
Projectontwikkeling - Verkavelingen
Stedelijke projecten
Stadsvernieuwing
 
Bejaardentehuizen
Serviceflatgebouwen
 
Woonwijken
Woningen
 
Projectontwikkeling Verkavelingen
 
Stedenbouw Wijkontwikkeling
 
Kantoren
Bedrijven
 
Renovaties
 
Openbare gebouwen
Scholen
Fosse Crahay - Liège
 
 
Woningbouwproject
 
Locatie Liège - Quartier Ste-Walburge
Opdrachtgever Privé-projektontwikkelaar
Programma Bouw van 70 woningen, kantoren, ondergrondsparking
Opdracht Architectuur en groenvoorzienningen
I.S.M. -
Bijzonderheden Project volgend op een grondwaardering
 
 
QUADRA | SITEMAP | © COPYRIGHT | Stedelijke projecten - Stadsvernieuwing | Bejaardentehuizen - Serviceflatgebouwen
Projectontwikkeling - Verkavelingen | Woonwijken - Woningen | Kantoren - Bedrijven
Stedenbouw - Wijkontwikkeling | Renovaties | Openbare gebouwen - Scholen