Projecten Bureau   Contact   FR - NL
 
Identiteit en engagement
   
Ons team
   
Onze visie
   
Identiteit en
engagement
   
Totale kwaliteit
   
Jobs - Nieuws
   
Persartikels
  Identiteit en engagement VAN QUADRA  
 
 

In het bijzonder op het gebied van woningbouwprojecten (in uitbreidingswijken of wijkvernieuwing) en ouderenhuisvesting, hebben wij de volgende doelstellingen :

 • aan onze klanten creatieve, realistische en goed beheerste projecten presenteren, rekening houdend met hun specifieke behoeften en middelen.

 • blijk geven van samenhang bij het overwegen van de esthetische, functionele, technische, financiële, architectonische en stedebouwkundige aspecten.

 • de sociale, economische en milieu-aspecten van de Duurzame Ontwikkeling in alle ondernomen stappen integreren.

 • het initiatief nemen tot innoverende en creatieve projecten.

 • alle betrokken partijen verenigen en coördineren.

 • onze klanten oriënteren of begeleiden bij de complexe administratieve procedures.

 • op eigen initiatief of op aanvraag, de nog beschikbare bouwgronden herwaarderen door originele oplossingen voor te stellen.

 • de methodologie, know-how en efficiëntie van QUADRA opvoeren via een dynamisch, flexibel en samenhangend team.

 • aandacht hebben voor de evolutie van de technologie en reglementering in onze specifieke beroepsactiviteiten.

 • het initiatief nemen tot multidisciplinaire synergieën.

 • aangepaste bouwconcepten ontwikkelen om de technische efficiëntie en de kwaliteit van onze uitvoeringen te optimaliseren.

 • de werven in samenwerking met de aannemers beheren en organiseren om de prijzen en termijnen te beheersen.

 • in alle onafhankelijkheid, de belangen van onze klanten verdedigen en de kwaliteit van onze uitvoeringen waarborgen.

 • op basis van referenties en ervaring, QUADRA zichtbaarder maken op de Belgische en Nederlandse markt.

 • de rendabiliteit en de duurzaamheid van het bureau waarborgen, openstaan voor nieuwe partners en aandacht hebben voor de behoeften van de medewerkers van QUADRA.
 
 
QUADRA | SITEMAP | © COPYRIGHT | Stedelijke projecten - Stadsvernieuwing | Bejaardentehuizen - Serviceflatgebouwen
Projectontwikkeling - Verkavelingen | Woonwijken - Woningen | Kantoren - Bedrijven
Stedenbouw - Wijkontwikkeling | Renovaties | Openbare gebouwen - Scholen